Waarom een afspraak maken ?

U bent niet toevallig op deze website beland. U hebt van onze praktijk gehoord vanwege onze bijzondere behandelresultaten, van tevreden én geholpen patiënten. Maar nog meer omwille van de noodzaak een oplossing te vinden voor uw probleem. Dit is het uitgangspunt bij mijn behandeling : DE OPLOSSING. Vandaar dat ik optimaliseer i.p.v. corrigeer. Optimaliseren vertrekt vanuit het optimum, terwijl corrigeren vertrekt vanuit de fout.

Na dertig jaar praktijk … durf ik stellen dat nét optimaliseren het verschil maakt. Vandaar het heel hoge succespercentage in mijn kabinet : > 92% (!) blijkt uit verschillende bronnen. Let wel : vaak bij niet zo evidente problemen. Er zijn problemen die quasi iedereen kan oplossen en er zijn ook meer complexe klachten die méér inzicht en vaardigheid vereisen.

Wanneer ook u écht geholpen wordt : Be an Ambassador ! Omdat mensen mensen helpen.

>>> een afspraak maken