de technologie van het wonder

Het levenspad van deze bezielde medicus kreeg een onverwachte dimensie toen hij met de geniale kerningenieur Tavakoli erin slaagde een vrouw uit een theoretisch onomkeerbare coma te halen. Hij werd door deze wetenschapper geïnitieerd in de fysica ‘Einstein voorbij’. Voordien had de passie voor zijn beroep ertoe geleid dat Jo Vandemeulebroucke een geheel eigen behandelvisie ontwikkelde na zijn studie aan de befaamde School voor Manuele Therapie van Utrecht.

 ‘een boek dat ieder zou moeten gelezen hebben’

Zijn vierdimensionale techniek zorgde meteen voor spectaculaire resultaten en wekte de interesse van zijn collegae. De wetten die hij formuleerde en wiskundig bewees, zijn zo onomstootbaar juist dat ze een schokgolf veroorzaakten.

‘doet me literair aan Mulisch denken’

In dit boek beschrijft de auteur op een boeiende en originele wijze het pad dat hij volgde en zijn visie op de weg die nog komt. Hij toont aan dat de mens tot veel meer in staat is dan men meestal denkt.

>>> e-boek VRIJ te downloaden. Veel leesplezier !

>>> Hardcover te verkrijgen bij de uitgever voor 23,25 €

Ook in ons kabinet is dit boek te koop als hardcover.