Een nieuwe visie in de geneeskunde ?

hoofdstuk 13 uit ‘de technologie van het wonder’ Recente ontdekkingen in fysica, biologie en andere wetenschappen moeten wel zichtbaar worden – na verloop van tijd – door op een andere wijze gezondheid en ziekte te observeren. Daar de mens participator is in de fysieke werkelijkheid, zoals fysicus John Wheeler stelt, is het van groot belang hoé diezelfde mens naar zijn […]