Oorsuizen

Nogal wat patiënten consulteren mij vanwege oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd. Met goede reden, want de meeste van deze klachten zijn van mechanisch-functionele aard. Dat betekent dat een disfunctie in de wervelzuil, ook soms de schedel, aan de basis van de klachten ligt. Hoewel bewegen juist in een keten gebeurt, is het centrum van zulke klachten meestal hoog-cervicaal gelegen, juist onder de schedel. Deze ongemakken komen regelmatig voor in combinatie met andere symptomen zoals bv. duizeligheid, hoofdpijn, druk achter de ogen, sterretjes of zwarte vlekken in het gezichtsveld en halspijn. Sommige patiënten hebben ook braakneigingen. 

In veruit de meeste gevallen treedt er klachtenvermindering op na mijn manuele behandeling, gaande van het totaal verdwijnen van oorsuizen tot een duidelijke vermindering van het ongemak. De meeste patiënten genieten na behandeling van een beduidende betere levenskwaliteit.

Het is wenselijk om eerst een geneesheer te raadplegen gespecialiseerd in oor- neus- en keelklachten om andere oorsprong van het probleem (bv. gehoorbeschadiging) uit te sluiten.