Anti Artrose Plan

Veel patiënten vragen me naar preventie om gewrichtsproblemen zoals heup- en knieartrose, met een prothese als gevolg, zoveel mogelijk te vermijden. De farmaceutische sector zoekt met ‘man en macht’ naar een middel. Tevergeefs.

Gezien kraakbeenweefsel omzeggens geen regeneratiemogelijkheden bezit – kraakbeencellen kunnen nauwelijks delen – moeten we zuinig met ons kraakbeen omspringen. Het verlorengegane weefsel kunnen we niet recupereren. Een geneesmiddel ontwikkelen is onbegonnen werk, een illusie. Kraakbeen is echter uitsluitend gebaat bij een mechanische (beweging)prikkel.

Daarom is vooreerst belangrijk dat de mens actief beweegt. Voorts is het van belang dat de bewegingen in de meest gunstige zin gebeuren, d.w.z. dat de bewegingen rond bewegingsassen die zo gunstig mogelijk, liefst optimaal gesitueerd zijn, zodanig dat zoveel mogelijk kraakbeen van het gewricht gesmeerd wordt en dit kraakbeen en de omgevende structuren (kapsel, ligamenten, disci en menisci) alzo in goede conditie blijven. Dit is wat manuele therapie volgens het VDM-concept teweeg brengt : optimalisatie van bewegingsfuncties.

RX-onderzoek toont aan dat bestaande artrose na MT-behandeling volgens het VDM-concept nauwelijks of niet toeneemt. Artrose in aanvang verdwijnt zelfs nog na deze behandeling, d.w.z. beginnende artrose is reversibel als de juiste bewegingsprikkels aangeboden worden aan het kraakbeen.

Manuele therapie volgens het VDM-concept, met bv. één zitting om de drie maanden is een grote stap in de goede richting.

zie ook video over artrose