Over ons

lees ook : ONZE VOORZORGEN BIJ CORONA

Jo Vandemeulebroucke ontwikkelde het VDM-concept na studie aan de vermaarde School voor Manuele Therapie van Utrecht. Hij is o.a. bekend van de hernia-oplossing zonder operatie.

In deze filosofie zijn behandelen in een totaliteit, in een individualiteit en mobiliseren binnen de fysiologische grenzen van de gewrichten van belang. Hier is geen sprake van ‘kraken’. Kraken kan gezien worden als afysiologisch of onjuist.

Samen sterk ! En een passie voor paarden…

In 1996 werd de methode door Jo Vandemeulebroucke gemodificeerd, met name : het VDM-concept in de Manuele Therapie. Daarmee is hij de eerste ter wereld die erin geslaagd is gewrichten te mobiliseren volgens een vierdimensionaal concept, gebaseerd op de relativiteitstheorie van Albert Einstein.

Behandelen is volgens de therapeut een kwestie van inzicht en vaardigheid.

Jo Vandemeulebroucke beschouwt de zachte mobilisatie als één van de voornaamste middelen in het behouden en herstellen van fysisch, maar tevens psychisch en emotioneel welzijn. Inzicht en vaardigheid worden door de therapeut aangewend om disfunctie in het bewegingsapparaat te reduceren en de mens te ondersteunen bij stress. Gesteld kan worden dat behandelen op zich een kunst is. Passie en bezieling zijn conditio sine qua non.

Wetenschappers zijn het meer en meer eens dat er een veldtheorie nodig is om de uitermate complexe werking van ons lichaam te begrijpen en gepast te behandelen. Lynne McTaggart, auteur van de bestseller ‘The Field’ stelt dat in de toekomst er nood zal zijn aan een informatieve geneeskunde, waarmee bedoeld wordt dat de verstoorde informatie dient vervangen te worden door geschikt, adequate informatie. In het VDM-concept wordt gedifferentieerde informatie aangereikt aan het sturend systeem in het bewegingsapparaat.

Jo Vandemeulebroucke heeft belangrijke inzichten verworven in een ernstige kandidaat voor de ‘The Unifying Field Theory’, de langverwachte ‘Theorie van Alles’ waar de grootste fysici zoals o.a. Einstein op zoek naar waren/zijn. Dogma’s die langdurig gehanteerd geweest zijn in wetenschap en gezondheidszorg zijn onhoudbaar geworden. Nieuwe technologieën bevestigen deze inzichten.

De therapeut transponeerde deze bijzondere behandelwijze naar het edele paard. Zo bewerkte Jo o.a. de geslaagde comeback van kampioenen van de renbaan. Onthaal door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Haya van Jordanië wordt als een absolute eer beschouwd. Een poulain van Jo liep de Prix de l’Arc de Triomphe, de meest prestigieuze paardenrace ter wereld, met gunstig resultaat nota bene, en dat na een comeback vanuit blessure.

Patiënten van ver en bij raadplegen de therapeut. Velen hebben ondertussen een ware zoektocht achter de rug op weg naar soelaas. En belangrijk : zij worden op deze unieke wijze wél geholpen ! Verschillende van de beste dressuur- en renpaarden ter wereld behoren eveneens tot het ‘patiëntenbestand’.

In 2013 verscheen zijn boek : ‘de technologie van het wonder’.

Veerle Vandemeulebroucke assisteert in de praktijk met het vastleggen van afspraken, een aangenaam onthaal, administratie e.d. … zoadat Jo al zijn aandacht aan de patiënt en de behandeling kan besteden. Sinds de corona-crisis zorgt Veerle voor ieders veiligheid in ons kabinet.