Het VDM-concept kan gezien worden als een belangrijke innovatie in de Manuele Therapie. Na verdere bestudering van de wetmatigheden in de natuurkunde, met name het ruimtetijd-continuüm van Albert Einstein (relativiteitstheorie) en de visie omtrent bewegen, werd door jo Vandemeulebroucke de behandelwijze van de School voor Manuele Therapie van Utrecht gemodificeerd. In het VDM-concept worden mobilisaties echter in vier dimensies uitgevoerd : nl. drie ruimtelijke- en één tijdsdimensie. Daarmee is Vandemeulebroucke wereldwijd de allereerste die er in geslaagd is gewrichten in vier dimensies te mobiliseren. Hiervoor is 4D-voorstellingsvermogen – eigenlijk visie op gekromde ruimtetijd – nodig … plus de nodige handvaardigheid.

De mobilisaties bieden het sturend bindweefsel (kapsels, ligamenten, tussenwervelschijven, menisci e.d.) uiterst gerichte informatie aan het zenuwstelsel. Gewrichtsbewegingen worden hierdoor efficiënter uitgevoerd. Spieren en pezen kunnen geschikter functioneren, d.w.z. dit vergt minder energie van het lichaam. Met iets minder energie kan evenveel uitgevoerd worden. Met de zelfde energie kan meer uitgevoerd worden. Dit wordt het minimum principe ook wel economic principle genoemd. Ook wordt de kans op letsel sterk gereduceerd gezien de bewegingen in de gewrichten in de meest gunstige bewegingsbanen gebeuren, wat interessant is in het kader van de (top)sportbeoefening.

Deze inzichten van jo Vandemeulebroucke worden momenteel op vraag van de Nederlandse Beroepsvereniging van Manueel Therapeuten onderzocht aan de Universiteit van Maastricht. Dit uniek behandelsysteem werd op congressen in België en Nederland bijzonder gunstig onthaald door artsen, ingenieurs, collegae…

Het concept vindt gaandeweg, naast het behandelen van functionele klachten in het bewegingsapparaat, zijn toepassing in de preventie en prestatieondersteuning bij (top)sport. Hoger, sneller, sterker (altius, citius, fortius) : gerichte gewrichtssturing is bij atleten een conditio sine qua non om topprestaties te leveren.

Arc 2014

met Zijne Hoogheid Prins Jo’an bin Hamad al Thani tijdens de Prix l’Arc de Triomphe 2014 te ParisLongchamp

 

Het is steeds de ambitie geweest van de therapeut mee te helpen aan het opkrikken van het prestatieniveau in de sport. Spieren kunnen getraind worden in kracht, coördinatie, behendigheid… Doch gepaste gewrichtsturing is noodzakelijk om niet tot overbelastingsproblemen te komen. Disfunctioneren wordt door het VDM-concept verholpen en vermeden.

In de praktijk mocht jo Vandemeulebroucke meewerken – curatief, preventief en/of prestatieondersteunend – met o.a. enkele wereldkampioenen, Europese kampioenen en tal van nationale kampioenen uit diverse sportdisciplines. Sporters uit een gamma van disciplines raadplegen de therapeut. Ook paarden. Patiënten van ver en bij komen op consultatie. Heel dikwijls betreft het mensen die al een hele weg afgelegd hebben in de medische wereld op zoek naar een oplossing. Behandelen is een kwestie van inzicht en handvaardigheid. Beweging begrijpen en kundig bijsturen.

lees ook >>>