Ontmoetingen met briljante mensen liggen aan de basis van jo Vandemeulebroucke ’s intrede in de literatuur. Als medicus is hij in zijn kabinet geregeld deelnemer aan wat in de volksmond ‘wonderen’ worden genoemd. De tijd is aangebroken om het publiek te duiden omtrent wonderlijke gebeurtenissen.

Download HIER uw gratis e-boek ‘de technologie van het wonder’. Na 6 jaar uitgave : voor het eerst FOR FREE. Veel leesplezier ! Delen mag.

” Ontroerend mooi – Een boek dat ieder zou moeten gelezen hebben – In één ruk uitgelezen – Doet me literair aan Mulisch denken – Wanneer komt er een vervolg ? “

HARDCOVER

°°°  OOK IN ONS KABINET VERKRIJGBAAR VOOR 23 €  °°°