Gezien kraakbeen omzeggens geen regeneratie-mogelijkheden bezit – kraakbeencellen kunnen zich nauwelijks delen – moeten we zuinig met ons kraakbeen omspringen. Het verloren gegane weefsel kunnen we niet recupereren. Een geneesmiddel ontwikkelen is onbegonnen werk, een illusie. Al is de farmaceutische sector koortsachtig op zoek naar zo een middel. Tevergeefs ! Kraakbeen is UITSLUITEND gebaat bij een mechanische prikkel. Waarom er dan wél gezocht wordt : het artrose-fenomeen wordt nauwelijks juist ingeschat en begrepen in de medische wereld.

De farma zoekt koortsachtig. De oplossing bestaat, maar niét in een doosje : A.A.P.

Daarom is het vooreerst belangrijk dat de mens actief beweegt. Verder is het van belang dat de bewegingen in de meest gunstige zin gebeuren, zodanig dat zoveel mogelijk kraakbeen van de gewrichten gesmeerd wordt en het kraakbeen en de omgevende structuren (kapsel, ligamenten, menisci en disci) in goede conditie blijven. Dit is wat het VDM-concept teweeg brengt. Met kennis van zaken. Info in vier dimensies volgens het ruimte-tijd-continuüm van Albert Einstein.

RX-onderzoek toont aan dat bestaande artrose na behandeling volgens het VDM-concept nauwelijks of niet toeneemt. Artrose in aanvang verdwijnt zelfs nog na deze behandeling als de gepaste bewegingsprikkels aangeboden worden. Al druist dit in tegen de verwachtingen van de overgrote meerderheid van de medische wereld. Er wordt verwacht dat artrose toeneemt met de jaren. En dat is ook zo in het overgrote deel van de gevallen. Toch kan beginnende artrose afnemen en verdwijnen na behandeling volgens het VDM-concept. Gevorderde artrose neemt evenwel nog nauwelijks toe wanneer men onderstaand advies opvolgt.

A.A.P. : één enkele behandeling om de drie maanden is EEN GROTE STAP VOORUIT ! Dit geldt ook voor de preventie van andere klachten.