jo Vandemeulebroucke  ontwikkelde het VDM-concept na studie aan de vermaarde School voor Manuele Therapie van Utrecht. Hij is o.a. bekend van de hernia-oplossing zonder operatie

In de Utrechtse filosofie zijn behandelen in een totaliteit, in een individualiteit en mobiliseren binnen de fysiologische grenzen van de gewrichten van belang. Hier is geen sprake van “kraken”. Kraken kan gezien worden als afysiologisch of onjuist.

In 1996 werd de methode door jo Vandemeulebroucke gemodificeerd, met name : het VDM-concept in de Manuele Therapie. Daarmee is hij de eerste ter wereld die erin geslaagd is gewrichten te mobiliseren volgens een vierdimensionaal concept, gebaseerd op de relativiteitstheorie van Albert Einstein.

Behandelen is volgens de therapeut een kwestie van inzicht en vaardigheid. Jo stelt zich tot doel deze kwaliteiten verder te ontwikkelen. Zowel in België als in Nederland was hij jarenlang betrokken bij de bijscholing van manueel therapeuten, met name in de Vlaamse Werkgroep G. en voor de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapeuten. Op het VIIde Lustrum van de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapeuten introduceerde hij zijn modificatie in de behandelingstechniek en de behandelingsvisie.

wetenschap en kunst versmelten

 

Veerle en Jo VDM

Veerle & Jo  : samen sterk ! En een passie voor paarden…

Geïnspireerd door muziek, kunst en sport beschouwt jo Vandemeulebroucke de zachte mobilisatie als één van de voornaamste middelen in het behouden en herstellen van fysisch, maar tevens psychische en emotioneel welzijn. Inzicht en (hand)vaardigheid worden door de therapeut aangewend om disfunctie in het bewegingsapparaat te reduceren en de mens te ondersteunen bij stress. Gesteld kan worden dat behandelen op zich een kunst is. Passie en bezieling zijn conditio sine qua non, broodnodig om dit vak te beoefenen

Wetenschappers zijn het meer en meer eens dat er een veldtheorie nodig is om de uitermate complexe werking van ons lichaam te kunnen begrijpen en gepast te behandelen. Lynne McTaggart, auteur van de bestseller ‘The Field’ stelt dat in de toekomst er nood zal zijn aan een informatieve geneeskunde, waarmee bedoeld wordt dat de verstoorde informatie dient vervangen te worden door geschikte, adequate informatie. In het VDM-concept wordt gedifferentieerde informatie aangereikt aan het sturend systeem in het bewegingsapparaat, vooreerst door inzicht in de zwaartekracht-werking volgens Albert Einstein, de vorm-functierelatie uit de functionele morfologie en de vereiste vaardigheid. jo Vandemeulebroucke heeft belangrijke inzichten verworven in een ernstige kandidaat voor ‘The Unifiying Field Theory’, de langverwachte ‘Theorie van Alles’ waar de grootste fysici zoals o.a. Einstein op zoek naar waren/zijn. Dogma’s die langdurig gehanteerd geweest zijn in wetenschap en gezondheidszorg zijn onhoudbaar geworden. Kwantumfysici spreken over het nulpuntsveld. Nieuwe technologieën bevestigen deze nieuwe inzichten.

Een hele eer uitgenodigd te zijn op het Gala des Courses in de Grandes Ecuries in Chantilly (FR) n.a.v. de uitreiking van de Cravache d’Or 2016

De therapeut transponeerde deze bijzondere behandelwijze naar het edele paard. Deze behandelwijze geniet de aandacht van heel eminente paardentrainers en -eigenaars. Zo bewerkte jo Vandemeulebroucke o.a. de geslaagde comeback van een aantal kampioenen van de renbaan. Onthaal door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Haya van Jordanië wordt als een absolute eer beschouwd. Een poulain van Jo liep de Prix de l’Arc de Triomphe de meest prestigieuze paardenrace ter wereld, met gunstig resultaat nota bene, en dat na een comeback vanuit blessure. Zambezi Sun werd uitgeroepen tot vijfde beste renpaard ter wereld.

Patiënten van ver en bij raadplegen de therapeut. Vele hebben ondertussen een ware zoektocht achter de rug op weg naar soelaas. En belangrijker : zij worden op deze unieke wijze wél geholpen ! Verschillende van de beste dressuur- en renpaarden ter wereld behoren eveneens tot het ‘patiëntenbestand’

In 2013 verscheen zijn boek : de technologie van het wonder’.

Veerle Vandemeulebroucke assisteert  in de praktijk met het vastleggen van afspraken, een aangenaam onthaal, administratie e.d. … zodat Jo al zijn aandacht aan de patiënt en de behandeling kan besteden.