mensenpaard.be mensenpaard.be 

Het levenspad van deze bezielde medicus kreeg een  onverwachte dimensie  toen hij met de geniale kerningenieur Tavakoli erin slaagde een vrouw uit een theoretisch onomkeerbare coma te halen. Hij werd door deze wetenschapper geïnitieerd in de fysica : Einstein voorbij.

Voordien had de passie voor zijn beroep ertoe geleid dat jo Vandemeulebroucke een geheel eigen behandelvisie ontwikkelde na zijn studie aan de befaamde School voor Manuele Therapie van Utrecht. Zijn  4-dimensionale techniek  zorgde meteen voor spectaculaire resultaten en wekte de interesse van zijn collegae. De wetten die hij formuleerde en wiskundig bewees, zijn zo onomstootbaar juist dat ze een schokgolf veroorzaakten. lees verder >>>
 met inzicht & vaardigheid
in DeauvillecoverJo VDM
"jo vandemeulebroucke heeft gouden handen"auteur van 'de technologie van het wonder'

Als medicus is Jo in zijn kabinet geregeld deelnemer aan wat in de volksmond wonderen worden genoemd. De tijd is aangebroken om het publiek te duiden omtrent wonderlijke gebeurtenissen. Hoe werkt het wonder? De schrijver illustreert dat de mens participator is in een nooit eindigend scheppingsproces.


beukenhofstraat 3   B-8570 vichte  056 / 77 41 46
© 2017 mensenpaard.be